Tính năng
Xem hóa đơn
Tải lên và xem hóa đơn online ngay trên trình duyệt web
Kiểm tra hóa đơn
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn như ngày ký, chữ ký số...
Đa nền tảng
Sử dụng ngay trên trình duyệt web, không cần cài đặt
An toàn
File hóa đơn tải lên sẽ được xóa khỏi hệ thống sau 5 phút
Bài viết mới

Bạn cần quản lý hóa đơn và nhiều tính năng hơn?

Quản lý hóa đơn đầu vào, đầu ra, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, thông tin phát hành hóa đơn...